ΟΑΕΔ: Ποια προγράμματα προκηρύσσονται άμεσα και ποια έρχονται

loading...


Σε προκηρύξεις νέων προγραμμάτων θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ ενώ ήδη για τρία από αυτά έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις που καθορίζουν το γενικό πλαίσιο των λεπτομερειών που θα καθορίζουν οι σχετικές προκηρύξεις.
Την οριοθέτηση των διατάξεων που θα διέπουν την εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεων (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και γενικά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα) με στόχο την απορρόφηση 10.000 δικαιούχων μέσω επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας, καθορίζει χθεσινή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα της επιδότησης της απασχόλησης, αντί για επιδότηση της ανεργίας. Το ποσό που θα λαμβάνει ο κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα για το χρονικό διάστημα της εργασίας του, θα ανέρχεται στα 360 ευρώ το μήνα, όσο δηλαδή είναι και το επίδομα τακτικής ανεργίας.

Στην ΚΥΑ ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής δεν πρέπει να απασχολούν πάνω από δέκα εργαζόμενους. Το πρόγραμμα έχει καθορίσει τη δαπάνη τόσο για το τρέχον έτος (12 εκατ. ευρώ), όσο και για το 2018 που θα είναι 13 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 7 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν το 2019. Από αυτά τα 6 εκατ. ευρώ αφορούν το α’ στάδιο της εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα 26 εκατ. ευρώ το β’ στάδιο της απασχόλησης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα μήνες, από τους οποίους το πολύ οι πέντε μήνες πρέπει να είναι εκπαίδευση και κατάρτιση και οι υπόλοιποι επτά μήνες πρέπει να είναι εργασία. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όμως, δεσμεύονται να διατηρήσουν όσους απασχολήσουν σε αυτό διάστημα τριών μηνών, επιπλέον του επιχορηγούμενου διαστήματος.

Η ενίσχυση για κάθε επιχείρηση περιορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ της de minimis και ουσιαστικά έτσι η όποια επιχορήγηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, ανά επιχείρηση, στο διάστημα της τριετίας που θα λειτουργεί το πρόγραμμα. Ειδικά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οδικών μεταφορών, η οικονομική ενίσχυση περιορίζεται στο ποσό των 100.000 ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει οι επιχειρήσεις να μην έχουν προβεί σε απόλυση, το λιγότερο τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Δικαιούχοι μπορούν να είναι άνεργοι για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το μισό της τακτικής επιδότησης της ανεργίας τους, αλλά και μακροχρόνια άνεργοι, για τους οποίους υπολείπεται διάστημα δύο μηνών για χορήγηση επιδότησης.

Δείτε εδώ όλη την απόφαση για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Τα δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ με επιδότηση μισθού έως 500 ευρώ για προσλήψεις για τους άνω των 50 ετών

Το ένα πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης και προβλέπεται η πρόσληψη 5.000 ανέργων. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 άτομα, πλήρους απασχόλησης, για τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη 10.000 ανέργων.

Το πρώτο πρόγραμμα προϋπολογισμού 25 εκατ. για 5.000 ανέργους, έχει προϋπολογισμό 25 εκατ. (2017 – 2019), απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα και προβλέπει 12μηνη επιδότηση μισθού χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού τρεις μήνες μετά αν προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος. Αν η επιχείρηση ζητήσει επέκταση της επιχορήγησης, αυτή θα είναι για επιπλέον 9 μήνες με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για ακόμη 3 μήνες. Για την πρόσληψη ατόμου άνω των 50 ετών – άνεργου για 6 μήνες, η επιχορήγηση θα είναι για 9 μήνες με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για άλλους 3 μήνες.

Το δεύτερο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, είναι για 10.000 θέσεις ανέργων σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν κάνει απολύσεις μόνο ένα τρίμηνο πριν από την υποβολή αίτησης και θα μπορούν να επιδοτηθούν για 12 μήνες χωρίς καμία δέσμευση αν προσλάβουν μακροχρόνια άνεργο (αν ζητήσουν επέκταση, αυτή θα είναι για ακόμη 9 μήνες δηλ, συνολικά για 21 μήνες αλλά με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για άλλους 3 μήνες). Αν προσλάβουν μη μακροχρόνια (αλλά άνω των 3 μηνών) άνεργο θα επιδοτούνται για 9 μήνες με υποχρέωση δέσμευσης διατήρησης του προσωπικού χωρίς επιχορήγηση για άλλους 3 μήνες. Εφόσον, όμως, ζητήσουν επέκταση του προγράμματος για άλλους 9 μήνες (δηλαδή συνολικά για 18 μήνες) θα πρέπει να μην απολύσουν κανέναν για 6 ακόμη μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται.

Διάρκεια επιχορήγησης


-Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά 30 ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας.

-Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους εννέα μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (12+9=21 μήνες), η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα, χωρίς επιχορήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα λήγει, μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης και η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα.

– Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους εννέα μήνες, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος για άλλους εννέα μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης (9μηνη επιχορήγηση), οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα, χωρίς επιχορήγηση (9+3=12μήνες).

Διευκρινίζεται ότι ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι- ηλικίας άνω των 50 ετών -εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι- ηλικίας άνω των 50 ετών -εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών.

Δείτε εδώ όλη την απόφαση

«Voucher» στους δικαιούχους της κοινωφελούς εργασίας

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η επαγγελματική κατάρτιση 23.000 ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών που μετέχουν στο πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε κλάδους αιχμής της οικονομίας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου και συνολικά υποβλήθηκαν 133.873 αιτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα εγγυημένης απασχόλησης στο 45% των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις των κλάδων αιχμής της οικονομίας.

Παράλληλα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας οι πίνακες των ωφελουμένων που δικαιούνται επιταγή κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου επικαιροποιήθηκε και συμπληρώθηκε το Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης «Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες Ανεργίας) Α΄ κύκλος» για τους προσληφθέντες έως 20 Ιανουαρίου 2017, ανά δήμο, με τη μορφή πινάκων.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους που δικαιούνται την επιταγή κατάρτισης με τους κωδικούς αριθμούς των αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης εντός 15 ημερών, δηλαδή έως την 21η Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά οι πίνακες των ωφελούμενων που δικαιούνται επιταγή κατάρτισης.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων Δημοσίων Φορέων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Το κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 60 εκατ. ευρώ . Το πρόγραμμα θα είναι για 12 μήνες εργασία στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους δήμους, για 10.500 μακροχρόνια ανέργους εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ ηλικίας 55 – 67 ετών. Από το υπουργείο Εργασίας γίνεται προσπάθεια η αμοιβή στο πρόγραμμα αυτό να θέσει τον πήχη της αμοιβής στα 600 ευρώ.

Παράλληλα ακομη τρια προγράμματα έχουν να περιμένουυν οοι άνεργοι

– Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για 6.000 νέους ηλικίας 25-29 ετών (Β’ Φάση του προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας), συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ.

– Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1575 άτομα (11,5 εκατ. ευρώ).


– Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε 1000 άτομα (2 εκατ. ευρώ). 
                             πηγη
loading...
Share on Google Plus

About george makis

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου