Τι πρόκειται να πράξουν τότε όλοι αυτοί εναντίον της Ελλάδος ;  
Η απάντηση βρίσκεται στις προφητείες των Αγίων της Ορθοδοξίας μας και μόνο εκεί πουθενά αλλού.
                                                 πηγη